[HN] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Mềm Ở Nơi Làm Việc (Soft Skills For Workplace Success) Tổ Chức Bởi Đại Sứ Quán Hoa Kỳ 2022

 [HN] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Mềm Ở Nơi Làm Việc (Soft Skills For Workplace Success) Tổ Chức Bởi Đại Sứ Quán Hoa Kỳ 2022

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ “SOFT SKILLS FOR WORKPLACE SUCCESS”

Khóa học 4 tuần này sẽ tập trung vào việc phát triển kỹ năng mềm (kỹ năng xã hội) cần thiết cho sự thành công ở nơi làm việc. Những kỹ năng này thường giúp chúng ta có được những mối quan hệ sâu rộng với mọi người ở mọi lĩnh vực của đời sống. Theo một nghiên cứu của Hoa Kỳ, bên cạnh những bằng cấp và chứng chỉ, lực lượng lao động còn cần tới rất nhiều những kỹ năng mềm.

Khóa học 4 tuần này sẽ tập trung vào những kỹ năng:

Attitude

  • Teamwork
  • Problem solving
  • Professionalism

Giảng viên: Ms. Cynthia McKinney

  • Thời gian: 5:30 p.m. – 7:00 p.m.
  • Các ngày trong tuần: Thứ 2 (28/11, 5/12, 12/12 và 19/12)
  • Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, 170 Ngọc Khánh
  • Linh đăng ký: https://bit.ly/ACEventRegistration
  • HẠN CUỐI: 19/12/2022

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *