CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Bảo mật thông tin cá nhân

1.1 Thông tin thu thập gồm

 • Thông tin cá nhân thu thập trực tiếp từ Người dùng: Người dùng trên 4SV có thể được yêu cầu điền một số thông tin hồ sơ cá nhân bắt buộc với các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên 4SV để sử dụng dịch vụ như: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, trình độ ngôn ngữ, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tại sao sử dụng 4SV và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn… Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc tham gia sử dụng dịch vụ với vai trò Người dùng.

 • Thông tin thu thập trực tiếp khi Người dùng sử dụng ứng dụng: Người dùng khi sử dụng 4SV, 4SV đều có thể thu thập một số dữ liệu kỹ thuật như: địa chỉ IP, thời lượng truy cập/phiên truy cập, thiết bị truy cập, thông tin về thiết bị truy cập như hệ điều hành, nhà sản xuất, kiểu mẫu…

 • Thông tin thu thập tự động bằng Cookies: Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ thiết bị di động của bạn. 4SV sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao giao diện ứng dụng và trải nghiệm của người dùng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt Internet đều hỗ trợ sử dụng cookies; nhưng Người dùng có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động để từ chối một số loại cookies nhất định hoặc một số cookies cụ thể, ngoài ra Người dùng có thể xóa bỏ cookies bất cứ lúc nào.

 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện sau khi Quý khách lựa chọn mục “Tôi đồng ý với các điều kiện, điều khoản và chính sách người dùng của 4SV”.

1.2 Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng bao gồm: họ tên, email, số điện thoại. Đây là các thông tin mà 4SV cần Người dùng cung cấp bắt buộc để:

 • Để xử lý và hỗ trợ Người dùng trong các yêu cầu cung cấp dịch vụ và các giao dịch thanh toán của Người dùng.
 • Để liên hệ với Người dùng và gửi các thông tin liên quan đến việc sử dụng nền tảng.
 • Để gửi thông báo tiếp thị và các ưu đãi cho Người dùng.
 • Để thông báo cho Người dùng về các bản cập nhập ứng dụng hoặc các thay đổi đối với dịch vụ được cung cấp.
 • Để xử lý và trả lời các câu hỏi, khiếu nại và nhận phản hồi từ Người dùng.
 • Để nhận phản hồi việc sử dụng nền tảng và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm Người dùng và các chức năng của nền tảng.
 • Để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc tiến hành điều tra, trả lời các câu hỏi hay các chỉ thị theo quy định của pháp luật.
 • Để ngăn chặn, phát hiện và điều tra mọi hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian dối.
 • Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho 4SV về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

1.3 Phạm vi sử dụng thông tin

 • Để liên hệ xác nhận dịch vụ cho Người dùng khi nhận được yêu cầu từ Người dùng.
 • Để cung cấp thông tin về dịch vụ đến Người dùng nếu có yêu cầu từ Người dùng.
 • Để gửi email tiếp thị, giới thiệu về dịch vụ mà cảm thấy phù hợp với Người dùng.
 • Để gửi các thông báo về các hoạt động trên nền tảng.
 • Để liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người dùng.
 • Để liên lạc và giải quyết với Người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người dùng.
 • 4SV sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào và cũng không chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng bạn (các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác) với những đơn vị này trừ khi được bạn cho phép cụ thể.

1.4 Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của 4SV và/hoặc đơn vị liên kết của 4SV.

1.5 Quyền của Người dùng đối với thông tin cá nhân

 • Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách sử dụng Nền tảng 4SV và chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 • Người dùng có quyền đề xuất các thay đổi hoặc cập nhật trong Chính Sách Bảo Mật của 4SV.
 • Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Nền tảng 4SV. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Nền tảng 4SV sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

1.6 An toàn dữ liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của Người dùng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Thông tin người dùng trên 4SV được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của 4SV. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • 4SV sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của người dùng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.
 • Người dùng có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, người dùng phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của 4SV.
 • 4SV cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin của người dùng, không chia sẻ thông tin nếu chưa được sự đồng ý xác nhận của khách hàng hoặc vi phạm những cam kết giữa 4SV với các bên.
 • Ban quản lý 4SV yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý 4SV không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin người dùng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện công ty và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân Người dùng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Người dùng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người dùng được biết.
 • Các thông tin thanh toán: Được bảo mật theo tiêu chuẩn Ngân hàng.

1.7 Đơn vị quản lý và thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ liên quan cuộc thi, dự án xã hội, sự kiện, việc làm và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến cuộc thi, dự án hay sự kiện và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Thông tin cá nhân của Người dùng cũng có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú bởi các nhân viên làm việc cho 4SV ở các quốc gia khác hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc đơn vị liên kết của 4SV, trong phạm vi được cho phép theo luật áp dụng. Trong trường hợp đó, 4SV sẽ bảo đảm rằng Thông tin cá nhân của Người Dùng đó vẫn có mức độ bảo mật tương đương với yêu cầu theo pháp luật của quốc gia Người dùng đang cư trú (trong mọi trường hợp, phù hợp với các cam kết của chúng tôi trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này).

1.8 Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

 • Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, 4SV cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
 • 4SV cũng khuyến cáo người dùng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.
 • Trong trường hợp có phản ánh của bạn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, 4SV sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:
 • Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân
 • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của 4SV tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.
 • Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của 4SV, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết

2. Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới:

 • Gọi điện thoại đến hotline: 0705081088
 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: support@4sv.vn
 • Gửi tin nhắn đến hộp thư chat messenger