Hướng dẫn Chủ dự án xem/chấp nhận/từ chối đơn ứng tuyển

Là chủ dự án, bạn có thể xem chi tiết các đơn ứng tuyển vào dự án của bạn và thực hiện thao tác chấp nhận/ từ chối đơn, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào http://4sv.vn

 2. Vào trang tổ chức: Bạn nhấn vào icon ảnh đại diện (góc trên bên phải màn hình), chọn chuyển sang tài khoản Tổ chức để vào trang quản lý dự án của tổ chức

  https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/2_1_2a59f862a5.png

 3. Vào chi tiết 1 dự án: Bạn chọn mục Dự án trên thanh menu, chọn tên 1 dự án ở trạng thái Đang diễn ra

  https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/2_2_9c2622f488.png

 4. Vào chi tiết 1 chiến dịch: Tại mục Tuyển thành viên, bạn chọn một chiến dịch để vào xem chi tiết

  https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/2_3_f97f612532.png

 5. Vào chi tiết 1 vị trí: Bạn chọn vào tên vị trí để vào xem chi tiết

  https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/2_4_89b6645848.png

 6. Tại danh sách các ứng viên đợi duyệt, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  1. Chấp nhận đơn ứng tuyển: Bạn nhấn Duyệt

   https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/2_5_15366b6cf0.png

   → Người ứng tuyển sẽ được chuyển sang danh sách Đã duyệt

  2. Từ chối đơn ứng tuyển: Bạn nhấn Từ chối

   https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/2_6_e0050d787e.png

   → Người ứng tuyển sẽ được chuyển sang danh sách Từ chối/ Hủy đơn

  3. Xem chi tiết trạng thái của thành viên đó với dự án: Bạn nhấn Xem chi tiết

   https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/2_7_8161573c72.png

  4. Xem hồ sơ cá nhân của ứng viên: Nhấn vào tên ứng viên

   https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/2_8_ea0b77fcc9.png

  Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị trên 4SV!