Hướng dẫn Chủ dự án lần đầu kích hoạt Trang tổ chức

Để có thể đăng tải và quản lý các dự án của bạn trên 4SV, bạn cần phải kích hoạt Trang tổ chức, vui lòng thực hiện các hướng dẫn sau:

Lưu ý:

Mỗi tài khoản cá nhân chỉ có thể kích hoạt được 1 Trang tổ chứccá nhân

Bạn phải tự quản lý Trang và các dự án thuộc Trang của mình, không thể thêm người đồng quản lý trên trang

1. Tại màn hình homepage đã đăng nhập, bạn chọn Đăng dự án

2. Bạn nhập thông tin tạo Trang tổ chức cá nhân

3. Tải ảnh đại diện, ảnh bìa: Nhấn tải lên và chọn ảnh hoặc kéo thả ảnh vào khung hình

4. Bạn nhấn Tạo ngay để hoàn thành

Sau khi tạo trang tổ chức thành công, bạn có thể thực hiện các thao tác trên trang tổ chức:

Hướng dẫn Chủ dự án tạo và đăng 1 dự án mới

Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị trên nền tảng 4SV.