Hướng dẫn Chủ dự án tạo chiến dịch tuyển thành viên

Sau khi dự án đã được duyệt, bạn có thể tạo chiến dịch tuyển thành viên trên 4SV, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1. Vào trang tổ chức: Tại trang chủ 4SV đã đăng nhập, bạn nhấn vào icon avatar, chọn Tên Trang tổ chức (Ví dụ: Volunteer For Education)
    → Màn hình chuyển đến trang quản lý dự án của tổ chức

2. Vào 1 dự án cụ thể: Nhấn chọn Trạng thái Đang diễn ra, nhấn vào tên 1 dự án cụ thể muốn tạo chiến dịch

3. Vào mục Tuyển thành viên trên thanh menu dọc

4. Bạn chọn Tạo chiến dịch

5. Hoàn thiện thông tin chiến dịch và nhấn Tạo ngay để hoàn thành

Sau khi tạo trang tổ chức thành công, bạn có thể thực hiện các thao tác trên trang tổ chức:

Hướng dẫn Chủ dự án tạo vị trí tuyển thành viên

Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị trên nền tảng 4SV.