Hướng dẫn Chủ dự án tạo vị trí tuyển thành viên

Sau khi tạo chiến dịch thành công, bạn có thể tạo 1 hoặc nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau trong một chiến dịch, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1. Đăng nhập vào https://4sv.vn/

2. Vào trang tổ chức: Bạn nhấn vào icon ảnh đại diện (góc trên bên phải màn hình), chọn chuyển sang tài khoản Tổ chức

3. Vào mục Dự án: Chọn mục Dự án trên thanh menudọc

4. Vào 1 dự án: Nhấn vào tên 1 dự án cụ thể

5. Vào chiến dịch: Chọn mục Tuyển thành viên trên thanh menu dọc, chọn một chiến dịch cần tạo vị trí tuyển dụng

6. Bạn chọn Tạo vị trí -> Màn hình hiện bảng Tạo vị trí gồm 3 bước

1. Bước 1: Thông tin cơ bản: Điền thông tin đầy đủ vào các ô yêu cầu

a. Chọn Ban trong danh mục có sẵn hoặc Chọn Tạo ban dự án mới

b. Chọn Ban trong danh mục có sẵn hoặc Chọn Tạo ban dự án mới

2. Bước 2: Thiết lập email tự động:

a. Chỉnh sửa nội dung email: Bạn nhấn vào hình mũi tên bên cạnh từng loại và chỉnh sửa dựa trên nội dung được gợi ý ban đầu. Các thông tin trong dấu {} có thể tự động thay thế

b. Chọn tắt/bật và nhấn Tiếp tục

3. Bước 3: Xem trước và đăng: Bạn xem trước và nhấn Đăng ngay để hoàn thành

Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị trên nền tảng 4SV.