Hướng dẫn Chủ dự án trao chứng nhận

Là chủ dự án, bạn có thể trao chứng nhận cho thành viên và quản lý các chứng nhận mà bạn đã trao sau khi dự án kết thúc, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau:

Lưu ý:

 1. Đăng nhập vào http://4sv.vn

 2. Vào trang tổ chức: Bạn nhấn vào icon ảnh đại diện (góc trên bên phải màn hình), chọn chuyển sang tài khoản Tổ chức

  https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/3_1_fcc6c14f05.png

 3. Vào mục Dự án: Chọn mục Dự án trên thanh menu dọc

 4. Vào trang dự án chi tiết: Nhấn vào tên 1 dự án cụ thể

  https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/3_2_b15d544118.png

 5. Vào mục chứng nhận: bạn chọn mục Chứng nhận tại thanh Menu dọc

 6. Vào danh sách Chưa trao: Chọn chưa trao, nhấn chọn Trao ngay ở cuối dòng tên thành viên

  https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/3_3_27ef666a28.png

 7. Tải chứng nhận lên: Nhấn Tải lên và chọn chứng nhận muốn tải từ thiết bị của bạn hoặc kéo thả tệp vào khung hình

  https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/3_4_94a99991ef.png

 8. Sau khi chứng nhận tải lên 100%

  1. TH 1: Xóa ảnh: Nhấn vào icon thùng rác đỏ để xóa ảnh và tải lại ảnh khác

   https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/3_5_b081b19102.png

  2. TH 2: Trao chứng nhận: Bạn chọn Trao ngay

   https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/3_6_8f5c4eb40d.png

 9. Chọn Xác nhận để hoàn thành

  https://4sv.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/3_3_27ef666a28.png

  Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị trên 4SV!