Hướng dẫn người dùng ứng tuyển dự án

Bạn muốn xem và ứng tuyển vào các vị trí đang tuyển dụng của dự án, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1. Vào trang homepage https://4sv.vn/

2. Đăng nhập

3. Tìm kiếm dự án theo từ khóa

4. Nhấn vào tên dự án đang tuyển thành viên để vào trang chi tiết dự án

5. Ứng tuyển: Tại thanh tuyển thành viên, bạn xem các vị trí đang tuyển, chọnỨng tuyển.

6. Điền đơn ứng tuyển theo mẫu, nhấn Gửi ngay

Lưu ý: Đơn ứng tuyển sẽ được đồng bộ thông tin từ hồ sơ cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi thông tin trên đơn, bạn phải thay đổi trên trang Hồ sơ cá nhân.
Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin cá nhân trong hồ sơ

7. Chọn Xác nhận để hoàn thành

Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị trên nền tảng 4SV.