Hướng dẫn người dùng xem và tải chứng nhận

Chứng nhận sẽ được ghi nhận trong phần quản lý và hiển thị trên hồ sơ cá nhân của bạn sau khi Dự án trao chứng nhận tới bạn.

Lưu ý:

- Nếu bạn chủ động dừng tham gia dự án hoặc bị dừng vị trí tại dự án khi dự án vẫn đang hoạt động, bạn sẽ không nhận được chứng nhận từ dự án

- Bạn sẽ không thể xóa, sửa các chứng nhận được cấp trên 4SV

- Khi bạn ẩn hoạt động xã hội liên quan thì chứng nhận cũng sẽ bị ẩn

Bạn có thể xem và tải chứng nhận, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1. Vào trang quản lý dự án của bạn: Từ trang chủ 4SV đã đăng nhập, bạn nhấn vào icon ảnh đại diện, chọn Dự án tham gia

→ Màn hình chuyển đến phần Quản lý dự án mà bạn đã/đang/sẽ tham gia

2. Vào phần chứng nhận tại thanh menu dọc

3. Thao tác tại phần Chứng nhận, bạn có thể:

a. Xem danh sách chứng nhận theo dự án. Ấn vào từng ảnh để xem chứng chỉ

b. Tìm kiếm chứng nhận theo tên dự án: Viết từ khóa tên dự án vào ô tìm kiếm → Ấn Enter

c. Tải chứng nhận: Nhấn vào biểu tượng tải xuống (hình mũi tên chỉ xuống) để tải chứng nhận về

Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị trên nền tảng 4SV.