4SV Homepage
Dễ dàng tìm kiếm thành viên cho dự án xã hội của bạn
Dễ dàng tìm kiếm thành viên cho dự án xã hội của bạn

Nền tảng tất cả trong một để xây dựng một tổ chức bền vững và tìm kiếm những thành viên tài năng

Nền tảng tất cả trong một để xây dựng một tổ chức bền vững và tìm kiếm những thành viên tài năng

Dự án đang triển khai

Trại hè tình nguyện Bản Cỏi 02-07/07/2022

Volunteer For Education

27/06/2022 - 11/07/2022

Toàn quốc

Đang diễn ra

Chương trình tình nguyện Vân Hồ 02-03/07/2022

Volunteer For Education

27/06/2022 - 06/07/2022

Toàn quốc

Đang diễn ra

Gia đình là số 1

Tổ chức tình nguyện

30/05/2022 - 03/07/2022

Tỉnh Hà Giang và 1 địa điểm khác

Đang diễn ra

The Wanderlust

The Wanderlust

25/06/2022 - 31/01/2023

Toàn quốc

1 vị trí đang tuyển

0 người ứng tuyển

Còn 217 ngày

Éventé Project

Éventé Project

01/06/2022 - 22/07/2022

Toàn quốc

9 vị trí đang tuyển

75 người ứng tuyển

Còn 24 ngày

Chương trình tình nguyện Mù Cang Chải 24-26/6/2022

Volunteer For Education

22/06/2022 - 30/06/2022

Tỉnh Yên Bái

4 vị trí đang tuyển

7 người ứng tuyển

Còn 2 ngày

Trại hè tình nguyện Sapa 27/06 - 02/07/2022

Volunteer For Education

21/06/2022 - 04/07/2022

Toàn quốc

1 vị trí đang tuyển

4 người ứng tuyển

Còn 6 ngày

Trại hè tình nguyện Mai Châu 25 - 30/06/2022

Volunteer For Education

21/06/2022 - 04/07/2022

Toàn quốc

1 vị trí đang tuyển

2 người ứng tuyển

Còn 6 ngày

Chương trình tình nguyện Sapa 24 - 27/06/2022

Volunteer For Education

21/06/2022 - 29/06/2022

Toàn quốc

4 vị trí đang tuyển

11 người ứng tuyển

Còn 1 ngày

Chương trình tình nguyện Na Hang 24-26/6/2022

Volunteer For Education

20/06/2022 - 29/06/2022

Toàn quốc

4 vị trí đang tuyển

14 người ứng tuyển

Còn 1 ngày

Camp Blast 2022: "Bản đồ Bụi sao"

Camp Blast

01/06/2022 - 25/07/2022

Thành phố Hà Nội

Đang diễn ra

Alquimista Project

Alquimista Project

05/07/2020 - 16/09/2022

Thành phố Hà Nội

Đang diễn ra