4SV Homepage
Dễ dàng tìm kiếm thành viên cho dự án xã hội của bạn
Dễ dàng tìm kiếm thành viên cho dự án xã hội của bạn

Nền tảng tất cả trong một để xây dựng một tổ chức bền vững và tìm kiếm những thành viên tài năng

Nền tảng tất cả trong một để xây dựng một tổ chức bền vững và tìm kiếm những thành viên tài năng

Dự án đang triển khai

Dự án Trái tim dũng cảm 2022

Dự án Trái tim dũng cảm 2022

06/03/2022 - 30/09/2022

Toàn quốc

Đang diễn ra

Mou Project

Mou Project

10/11/2021 - 10/11/2022

Thành phố Hà Nội

6 vị trí đang tuyển

50 người ứng tuyển

Còn 166 ngày

Jartier

Jartier

25/07/2021 - 25/06/2022

Toàn quốc

18 vị trí đang tuyển

57 người ứng tuyển

Còn 28 ngày

BACKSPACE

The ProTech

14/05/2022 - 01/09/2022

Thành phố Hải Phòng

Đang diễn ra

Science Tornado 21

Science Tornado 21

21/03/2022 - 30/06/2022

Thành phố Hà Nội

12 vị trí đang tuyển

0 người ứng tuyển

Còn 33 ngày

Éventé Project

Éventé Project

15/05/2022 - 15/06/2022

Thành phố Hà Nội

9 vị trí đang tuyển

5 người ứng tuyển

Còn 18 ngày

Vị Project

Vị Project

10/11/2021 - 10/06/2022

Toàn quốc

1 vị trí đang tuyển

4 người ứng tuyển

Còn 13 ngày

The Art Tale

The Art Tale

01/05/2022 - 30/08/2022

Thành phố Hồ Chí Minh

Đang diễn ra

Chương trình tình nguyện Bản Giốc 27/05-30/05/2022

Volunteer For Education

05/05/2022 - 01/06/2022

Tỉnh Cao Bằng

4 vị trí đang tuyển

9 người ứng tuyển

Còn 4 ngày

The Epi

The Epi

10/02/2022 - 31/12/2022

Toàn quốc

2 vị trí đang tuyển

30 người ứng tuyển

Còn 217 ngày