Tìm kiếm
TẤT CẢ (0)Mới nhất
Không có sự kiện nào
LOẠI CUỘC THI

Các bước đăng ký

Bước 1: Cập nhật thông tin
Hãy sẵn sàng điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn tại đây để bắt đầu cuộc thi và nhận thưởng kèm chứng chỉ.
Bước 2: Chọn cuộc thi
Tại đây, bạn vui lòng lựa chọn một cuộc thi phù hợp với năng lực và mục tiêu của bạn để có thể đạt kết quả thi cao nhất.
Bước 3: Làm bài thi
Đây là phần quan trọng nhất. Dựa trên sự hiểu biết của mình, bạn sẽ trả lời các câu hỏi được đưa ra trong bài thi và nhận kết quả ở cuối bài.
Bước 4: Nhận thưởng kèm chứng chỉ
Sau khi hoàn thành bài thi, các bạn sẽ nhận được phần thưởng tương đương với kết quả kèm chứng chỉ đã hoàn thành bài thi


Đối tác đã đồng hành cùng 4SV

Copyright © 2021 by 4SV. All Right Reserved