4SV Homepage
Dễ dàng tìm kiếm thành viên cho dự án xã hội của bạn
Dễ dàng tìm kiếm thành viên cho dự án xã hội của bạn

Nền tảng tất cả trong một để xây dựng một tổ chức bền vững và tìm kiếm những thành viên tài năng

Nền tảng tất cả trong một để xây dựng một tổ chức bền vững và tìm kiếm những thành viên tài năng

Dự án đang triển khai

Chương trình tình nguyện Mai Châu 13-14/08/2022

Volunteer For Education

08/08/2022 - 18/08/2022

Toàn quốc

4 vị trí đang tuyển

1 người ứng tuyển

Còn 8 ngày

HUD - High school U Dream Gen 0

HUD - High school U Dream

21/12/2021 - 15/09/2022

Thành phố Đà Nẵng

Đang diễn ra

CHRONO SHOW 2022

CNNShine

30/08/2022 - 30/08/2022

Thành phố Hà Nội

Đang diễn ra

Chương trình tình nguyện Thác Bà 6-7/8/2022

Volunteer For Education

01/08/2022 - 10/08/2022

Toàn quốc

4 vị trí đang tuyển

7 người ứng tuyển

Còn 39 giờ

Chương trình tình nguyện Vân Hồ 6-7/8/2022

Volunteer For Education

01/08/2022 - 10/08/2022

Toàn quốc

4 vị trí đang tuyển

9 người ứng tuyển

Còn 39 giờ

Shine Your Smile (SYS)

Shine Your Smile (SYS)

01/06/2022 - 31/10/2022

Tỉnh Quảng Trị

4 vị trí đang tuyển

19 người ứng tuyển

Còn 82 ngày

Scribbles Season 8 Stage

Scribbles Season 8 Stage 1

06/08/2022 - 10/08/2022

Thành phố Hà Nội

Đang diễn ra

Vanguard Project

Vanguard Project

30/07/2022 - 30/09/2022

Toàn quốc

Đang diễn ra

DORIS

DORIS

01/07/2022 - 31/08/2022

Toàn quốc

Đang diễn ra

SẼ - Lắng Nghe Em Nói

SẼ - Lắng Nghe Em Nói

01/12/2022 - 31/12/2022

Toàn quốc

Đang diễn ra

Striped Project

Striped Project

20/03/2022 - 28/02/2023

Thành phố Hà Nội

Đang diễn ra

GAC - Green Avengers Club

GAC - Green Avengers Club

17/10/2021 - 18/08/2022

Toàn quốc

9 vị trí đang tuyển

33 người ứng tuyển

Còn 8 ngày