4SV Homepage
Dễ dàng tìm kiếm thành viên cho dự án xã hội của bạn
Dễ dàng tìm kiếm thành viên cho dự án xã hội của bạn

Nền tảng tất cả trong một để xây dựng một tổ chức bền vững và tìm kiếm những thành viên tài năng

Nền tảng tất cả trong một để xây dựng một tổ chức bền vững và tìm kiếm những thành viên tài năng

Dự án đang triển khai

The Apricity

The Apricity

14/06/2022 - 01/01/2023

Toàn quốc

Đang diễn ra

Pieces of Life

Pieces of Life

12/12/2021 - 31/10/2022

Toàn quốc

Đang diễn ra

BỐN CHÂN

BỐN CHÂN

11/08/2022 - 30/11/2022

Toàn quốc

Đang diễn ra

The Meliorism

The Meliorism

01/08/2022 - 01/04/2023

Toàn quốc

18 vị trí đang tuyển

42 người ứng tuyển

Còn 181 ngày

Chương trình tình nguyện Lô Lô Chải 30/09-03/10/2022

Volunteer For Education

27/09/2022 - 05/10/2022

Toàn quốc

4 vị trí đang tuyển

2 người ứng tuyển

Còn 3 ngày

Chương trình tình nguyện Mù Cang Chải 30/09-02/10/2022

Volunteer For Education

27/09/2022 - 05/10/2022

Toàn quốc

4 vị trí đang tuyển

0 người ứng tuyển

Còn 3 ngày

The Leverage

The Leverage

22/09/2022 - 22/03/2023

Thành phố Hải Phòng

Đang diễn ra

TÔ MÂY MÙA 2

TÔ MÂY

01/09/2022 - 01/04/2023

Thành phố Hà Nội

Đang diễn ra

DANCE Y'ALL 2022

DANCE Y'ALL 2022

12/09/2022 - 04/10/2022

Thành phố Hà Nội

Đang diễn ra

BLOOMING PROJECT

BLOOMING PROJECT

08/06/2022 - 31/10/2022

Thành phố Hà Nội

Đang diễn ra

DANCE Y'ALL 2022

DANCE Y'ALL 2022

12/09/2022 - 25/10/2022

Thành phố Hà Nội

Đang diễn ra

KHAC Organisation

KHAC Organisation

12/06/2022 - 12/02/2023

Toàn quốc

7 vị trí đang tuyển

44 người ứng tuyển

Còn 133 ngày